Sköt om dig

Får man sminka sig efter fillers?

30 sep 2019

Får man sminka sig efter fillers, kan man träna som vanligt, kan man återgå till jobbet eller måste man sjukskriva sig under en viss tid? Fillers har blivit en rakt igenom populär behandling, men det är också en behandling som ställer några frågor. Vi försöker att ge dig svaren!

Fillers har blivit ett populärt sätt att bromsa upp åldrandet. Genom att injicera ämnet Botulinumtoxin så blockerar man signalen som skickas mellan nerv och muskel (eller nerv och svettkörtel - samma ämne används vid behandlingar av extrem svettning). Det visar sig konkret i att huden slätas ut och att man även kan addera mer fyllighet till vissa valda områden där läpparna är allra vanligast.

Fillers stoppar inte ett åldrande. Så fort du slutar med behandlingen så kommer kroppen att fortsätta sitt åldrande från där den, så att säga, befann sig innan den första injektionen. Då en behandling sitter i mellan 3-5 månader så krävs det således regelbundna och frekventa behandlingar om man vill slippa rynkor och låta huden i ansiktet behålla spänsten.

Vi ska även tillägga att fillers med Botulinumtoxin först användes för att lindra spasmer i ansiktet hos de som drabbats av den åkomman. Man såg att ämnet fungerade och fyllde sitt syfte, men man såg även att huden hos patienterna slätades ut. Därifrån var steget till skönhetsindustrin inte speciellt långt och det är också där vi befinner oss idag. Fillers är stort redan nu, men det är troligen något som kommer att växa sig än större. Inte minst om man tänker på de ringa konsekvenserna som en behandling för med sig.

Sminkartiklar

Fillers - en riskfri behandling

Jämför man fillers med andra behandlingar inom skönhetsindustrin så är det att anse som en riskfri behandling. Du kan återgå till arbetet direkt och det enda som kommer att märkas är lite svullnad kring det behandlade området. Behandlingen passar de flesta, men man brukar avråda gravida och personer som lider av neurologiska sjukdomar från att injicera fillers. I övrigt så kan vem som helst som vill se lite yngre och fräschare ut med fördel välja en behandling med fillers.

Vi ska dock tillägga att en behandling alltid ska utföras på seriösa kliniker. Som det är idag så kan nästan vilken skönhetssalong som helst erbjuda behandlingen och där kan hygienen komma att hamna i centrum. I och med att nålar används så måste också hygienen tas extremt seriöst och det är, tyvärr, inte fallet överallt. Således: välj alltid en seriös och välrenommerad klinik.

Undvik smink, träning och värme efter behandling

I och med att man blir svullen efter injektionen så kan det uppkomma infektioner. Det gör att man som patient ska undvika hetta- och värme samt att man ska låta bli att träna under det första dygnet. Man ska även undvika att sminka sig - heltäckande - och använda läppstift om injektionen i fråga har skett vid just läpparna. Kan man hålla sig från detta så är fillers en perfekt metod att bromsa upp det åldrande vi alla drabbas av.

Här hittar du mer information om fillers: https://www.fillersstockholm.se/

Vad är ergonomi?

30 sep 2019

Vad är ergonomi och hur kan detta vara värt att tänka på både i vardagen och på arbetet? Belastningsskador och sjukdomar är förmodligen den största enskilda anledningen till sjukskrivningar i västvärlden. I Sverige så kan - vi som ett bevis på detta - säga att det årligen anmäls ungefär 14.000 belastningsskador och att ett bättre tänk gällande ergonomi skulle kunna minska den siffran radikalt.

Ergonomi är något som omfattar fler aspekter av det vi kallar för arbetsmiljö. Dels så har vi den rent fysiska, dels den mentala och dels också den rent organisatoriska. Samtliga dessa infallsvinklar ska räknas in i tanken om ergonomi. För de allra flesta så är det emellertid det fysiska som först räknas och det som en arbetsgivare tänker på då ergonomi förs på tal.

Vill du också arbeta med ergonomi?

Genom att anpassa jobbet efter människan snarare än det motsatta så kan man också minska arbetsskadorna; att försöka ge de anställda verktyg som minskar repetitivt arbete, monotona rörelser, felaktiga ställningar - under längre tid - och chans att återhämta sig mellan varven är några av de saker som i slutändan ger en bättre arbetsmiljö. Det kan således handla om att - i en kontorsmiljö - se till att stolarna är bra ur ett rent ergonomiskt perspektiv, att borden går att höja- och sänka och att man ska kunna ta en bensträckare vid behov.

Ser man till andra yrken och arbetsplatser så kan varierande arbetsuppgifter minska förslitnings- och belastningsskador. Att exempelvis stå dag ut- och dag in vid ett löpande band kommer obönhörligen att slita på axlar, rygg och ben. Där kan man genom mer varierat arbete få de anställda att må bättre.

Hur mår er arbetsplats?

Ergonomi betyder läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Denna lära slog igenom stort under 60-talet. Det var då man började se samband mellan arbetsmiljö, skador och ohälsa och det var då många företag började agera genom att införskaffa bättre verktyg, mer anpassad utrustning och genom att införa bättre förhållanden i stort. Att exempelvis en spade sett likadan ut genom alla år spelar ingen roll om de som dagligen använder den får samma typ av skada i händerna - från dessa tankesätt utgick man och startade förändringen.

Till en början var detta arbete exkluderat till industrin och till fabriker. Det dröjde emellertid inte särskilt lång tid innan man även såg ett värde i att förändra inom andra branscher - piloter, lokförare och yrkeschaufförer fick ungefär samma skador och här kunde man begränsa dessa genom bättre stolar och annorlunda placering av instrumentbrädor. I början av 90-talet så började ergonomi synas även på kontor och detta i samband med ökningen av datoranvändandet.

Idag så är det en självklarhet och en viktig del för alla företag: de anställda mår bättre och presterar på en högre nivå om de slipper ha ont som en följd av det värv de dagligen utför. Jämför man kostnaden för en ergonomisk uppdatering och en tydligare tanke på att minska belastning för de anställda mot kostnaden för sjukskrivningar så handlar det dessutom om en ren och skär investering.

Det finns fortfarande brister i Sverige

Många yrkesgrupper ser fortfarande stora problem med belastnings- och förslitningsskador. Det är annars lätt att slå sig för bröstet för många arbetsgivare då man talar om ergonomi: På vår arbetsplats så löper ingen risk att skadas, vi har hjälpmedel, utrustning och genomtänkta lösningar för att förhindra detta. Vissa har det definitivt - andra inte. Något som tyvärr visat sig vara en fråga mellan manliga och kvinnliga yrken.

Det är fler kvinnor som drabbas av skador som en följd av arbete än män, något som inte beror på en underlägsen fysik utan på en sämre ergonomi. Ser man till vårdyrken så drabbas många kvinnor hårt av tunga lyft, av repetitiva rörelser och av - kanske framförallt - stress.

Stress är något som ofta glöms bort då man talar om ergonomi och arbetsmiljö. Stress är ett folkhälsoproblem och att som arbetsgivare hela tiden pressa de anställda mot den yttersta gränsen kan leda till stora besvär, skador och att folk blir utbrända. Det är en fråga som kommer att bli än mer aktuell: hur kan vi minska stress på arbetet?

Motion och träning är en viktig del av ergonomi

Företag som tar frågan om ergonomi på allvar har mycket att vinna. En del i detta handlar om att förebygga skador genom träning och motion. Många företag avsätter tid och uppmuntrar de anställda att träna under arbetstiden; detta då de vet att den åtgärden leder till att skaderisken minskas. Man kan även se vissa företag som arbetar med belöningar i samband med träning. Bra idéer som kan implementeras i många andra branscher.

Till syvende och sist dock: Vill man ha en god arbetsmiljö så ska man se människan i första hand. Anpassa jobbet efter varje individ och ge varje individ de hjälpmedel som krävs för att jobbet ska kunna ske utan problem. Vi är alla olika och det måste man utgå ifrån om man talar om ergonomi på en arbetsplats. 

Lästips om du funderar på att utbilda dig till ergonom: https://www.ergonomiutbildning.nu.

När var du hos frisören sist?

26 sep 2019

Håret är en mycket viktig del av vårt utseende och stil men det är samtidigt mycket lätt att ändra genom att klippa, färga, permanenta eller göra göra slingor. En person med långt hår kan ändra sitt utseende fullständigt genom en kort frisyr och samma sak när man ändrar från ljust till mörkt hår eller tvärtom.

Gör något åt håret

Men en ny hårstil kan garderoben även få ett lyft. Kläder som kändes tråkiga tidigare kan få faktiskt få ett lyft när man har en ny frisyr eller hårfärg. Det är helt klart att vi bedömer nya människor till stor del av håret och frisyren. Det kan vara bra att tänka på om man söker arbete eller har mycket kundkontakter i sitt arbete. Prova att byta stil och notera om det är någon skillnad på bemötandet du får. 

Gör något mer än att klippa håret

Det vanligaste man gör på sitt återkommande besök hos frisören är att fega ur och välja sin vanliga frisyr trots att man hade funderingar på att byta frisyr eller lägga till en färgning. Kanske har till och med frisören försökt att få dig att klippa ditt hår på ett annat sett för att framhäva din ansiktform eller stil på ett bättre sätt men utan resultat.

Det är kanske dags att ta ut svängarna och göra någonting nytt med håret. En skicklig frisör hjälper dig gärna med rådgivning hur du ska få en perfekt frisyr för ditt ansikte och dina unika förutsättningar. I vissa fall kanske det inte är frisyren som behöver ändras, utan att det räcker med en färgning eller toning för att du ska få en helt ny look.

Frisyrer för speciella tillfällen

När kvinnor gifter sig väljer många att göra en vacker håruppsättning och får alltid höra samma sak. Nämligen att bruden aldrig varit så vacker i håret. Det är en gång i livet så självklart ska man få känna sig som en prinsessa. Men det kan också väcka en idé om att det kanske är dags att ha en ny och lite mer vågad frisyr även i vardagen.

Många män har upptäckt att det är viktigt med ett välskött och vältrimmat skägg. Idag är det trendigt med skägg men många män slarvar med att sköta det på bästa sätt. 

Söker du en skicklig och erfaren frisör i Sollentuna? Här kan du läsa mer och boka in en tid för en nystart efter sommaren: https://www.frisörsollentuna.nu.

Så gör du för att leva längre

25 sep 2019

Drömmen om evigt liv är något som alltid funnits hos människor; en ouppnåelig dröm som dock ändå - till viss del - kan besannas - detta genom att man istället säger: så gör du för att leva längre. Genom att tänka på vad man äter, hur man äter, när man äter, hur man motionerar och vilka saker man ska undvika så kan också skaffa sig möjligheterna till att leva längre. Vi tänkte rada upp några tips kring detta.

Först och främst så måste man även säga att saker har förändrats till det bättre. För ungefär 150 år sedan så blev vi i genomsnitt strax över 40 år. Idag så är det nästan det dubbla. Hur framtiden ser ut gällande medellivslängd är svårt att säga exakt, mycket tyder dock på att vi kommer att nå en ännu högre ålder i snitt innan vi stämplar ut för gott.

Detta tack vare att vi idag är mer medvetna om vad som är bra, vi får i oss bättre - mer varierad - kost, vi vet att rörelse gör skillnad, vi har jobb som inte sliter ut våra kroppar som en följd av den tekniska utvecklingen, vi har bättre, mer kraftfulla mediciner och så vidare. Vi har, helt enkelt, fler verktyg att använda.

Kvinna göra yogapose i vacker miljö

Vilka hinder finns för ett längre liv?

Vi har verktygen - men använder vi dessa i vardagen? Frågan är relevant sett till att det finns oroväckande fakta i dagens samhälle; fakta som bör leda till tydliga förändringar då de på sikt kan leda till att många dör i onödan. Dels så handlar det om den ökade stressen i vårt samhälle. Vi ser redan nu att stress klassas som en folksjukdom och att det är ett steg i rätt riktning.

Här behöver emellertid fler insatser sättas in - både på det enskilda, individuella planet och från exempelvis statens och arbetsgivarens sida. Dels så är det också oroväckande att vi idag - rent globalt - ser att fler personer avlider som en följd av övervikt än av svält. Det måste stoppas, ökad vikt föder sjukdomar - diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer - som leder till alltför tidiga dödsfall.

Två stora frågor som står i vägen för en ökad livslängd och där lösningar måste presenteras - och följas. Det senare är också intressant. Vi vet ofta vad som är bra och vad som är dåligt för oss. Trots detta väljer vi det sämre alternativet.

Varför? Jo, dels av lättja och dels finns det också ekonomiska och sociala aspekter att ta i beaktning. Det är dyrt att äta rätt, det kostar på att träna, det är svårt att hitta luckor i ett fullproppat schema. Och så vidare. Det kanske inte bara handlar om svart eller vitt: frågan är målad med en betydligt mer färgglad palett.

Några tips för ett längre - och bättre! - liv

Vi bortser från det vi nyss gick igenom och istället så tänkte vi ge några mer handfasta tips om hur du kan få ett så långt liv som möjligt. Det är också viktigt att komma ihåg just det: det är ditt liv och det är du som bestämmer riktningen på det. Det går att förändra saker till det bättre - även om det bara handlar om mindre justeringar.

 1. Ät rätt. Det är lätt att peka på vad man ska äta för att leva längre rent teoretisk. Men i praktiken kan det vara svårare att följa; då vardagen rusar och man har hundra saker på agendan så kanske en snabb hamburgare är lösningen. En del av i att äta rätt är därför att planera. Att exempelvis laga mat i större kvantiteter ger dig bättre kontroll. Färdiga matlådor är ingen dum idé. Gällande mat så är tallriksmodellen att rekommendera: hälften grönsaker, en tredjedel protein och en tredjedel kolhydrater. Ät mycket frukt och bär också! Hur du äter är också viktigt: sikta på tre ordentliga mål - frukost, lunch och middag - och undvik småätande; i synnerhet på kvällar och nätter. Lagar du mat från grunden så får du också kontroll över vad du stoppar i dig. Det är bra.
 2. Motionera: Att röra sig ger dig en friskare kropp och minskar risken för sjukdomar. Dessutom så frigör motion endorfiner som får oss att må bättre och som får oss både gladare och piggare. Motion och hälsa hör ihop.
 3. Vårda relationer. Om man umgås med de som man verkligen trivs med så mår man bättre. Inte bara rent psykiskt, faktum är att det välbefinnande som infinner sig också ger ett bättre immunförsvar. Så, spendera tid med de som ger dig energi - kollegor, partner, familj, släkt, husdjur - och försök att sålla bort de som stjäl energi från dig och som får dig att känna dig som en sämre människa.
 4. Undvik. Cigaretter, tobak, narkotika och alkohol är inte bra för oss. Ett glas vin, en öl och kanske en festcigg är okej - i övrigt: nej tack. Gällande dryck så har rödvin hälsofrämjande effekter så ta gärna ett glas sådant om du ska välja.
 5. Vila! I dagens uppskruvade tempo så krävs det vila och sömn. Se till att skapa sunda rutiner kring din egen sömn. Ett mörkt sovrum med svalare temperatur kan hjälpa. Prova även exempelvis yoga om du har svårt att varva ner. Tänk även på att låta mobilen ligga ett tag. Den skapar stress och det är inte att vila om du ligger och scrollar flödet på Facebook - det är snarare tvärtom. Läs en bok istället och se till att ditt sovrum är en mobil- och datorfri zon.

När åderbråcken besvärar

3 aug 2019

Med ökad ålder ökar risken att få åderbråck eller ådernät. Det medför sällan några större problem och är oftast helt ofarligt. Det är främst äldre som drabbas och uppfattas mest som störande och fult. 

Om man få några problem är det oftast svullnad, krypningar och en tyngdkänsla i benet som stör. Vissa upplever även klåda och eksem och andra förändringar i huden. Det är ovanligt att åderbråck är farligt utan endast utseendemässigt störande. I ovanliga fall kan det leda till bensår och blödningar.

Enkla och skonsamma behandlingar

Åderbråck och ådernät är lätta att behandla med gott resultat. Man behandlar åderbråck på sätt, nämligen: laser, skum och virknålsteknik. Det kräver ingen narkos och det bli oftast inga ärr eller efterföljande biverkningar. 

Behandla åderbråcken med laser

Den mest effektiva metoden när man vill ta bort störande eller besvärande åderbråck är en behandling med hjälp av laser. Resultatet är oftast mycket bra utan synliga ärr eller biverkningar.

Kirurgen går in med en tunn laserfiber i den venen som är skadad. Det krävs endast lokalbedövning som sprutas umed venen. Lasern hettar upp venen tills den förstörs.

Skumbehandling

En annan metod är skonsam skumbehadling. Då sprutas ett kärlretande skum in i den drabbade genen under övervakande av ultaljud. Detta gör att venen kollapsar och åderbråcken försvinner effektivt. 

Så kallad virknålsteknik

När man har genomgått en behandling med skum eller laser används denna metod som kompliment. Den innebär att man ta bort alla synliga och fula åderbråck med ett instrument som påminner om en virknål. Med denna plockas alla bitar av venerna bort så att dessa inte vandrar runt i venerna. Det bli endast mycket små hål som läker av sig själva och det blir sällan ärr som syns.

Ådernät på benen

Ådernät är en mildare variant på åderbråck. Det är tunna blåröda blodkärl som ser ut som spindelnät, som ligger mycket ytligare och syns som tunna nät av vener. Dessa ger inte några besvär mer än rent utseendemässigt, men kan vara mycket besvärande. Det händer att du uppkommer i till exempel ansiktet. 

Man sprutar in genom att sputa in ett kärlretande ämne. Dock krävs det oftast ett flertal behandlingar för att få bort allt. Till skillnad mot åderbråck kan åderbråck kan ådernät uppkomma överallt på kroppen. Det kan svida lite vid behandling men den är snabbt övergående.

Lider du av dina åderbråck om vill göra någonting åt dessa? Läs mer på denna sida och boka in en behandling: https://www.åderbråcksbehandling.nu.

Fiskolja – därför är det bra för hälsan

1 mar 2019

Fet fisk och fiskolja har varit populära hälsotillskott under en längre tid. Det anses vara en viktig del i en sund kost och är bra för hälsan, Anledningen till fiskoljans hälsoeffekter är att den innehåller en speciell variant av fettet omega 3, en variant som skiljer sig från den som utvinns ut vegetabilier.

Man blir smart av fisk – det är sant!

Varför är det så så nyttigt med fiskolja? Att man blir smart av fisk är en gammal sanning, och även om den är förenklad så ligger det en del sanning i denna kliché. Den essentiella fettsyran omega 3 gör fiskoljan till en speciellt nyttig produkt. Omega 3 är viktig för flera livsavgörande processer i människokroppen. Hjärnan har ett stort behov av omega 3 – inte minst under en graviditet och under ett barns första år. Men även i vuxen ålder så kan omega 3 påverka kognitiva processer. Studier av personer som lider av koncentrationssvårigheter har visat att de fått hjälp av omega 3-tillskott. Även hjärtat mår bra av fiskolja och omega 3, då det bland annat sänker blodfettet och hålla blodtrycket på en lagom nivå.

Effektivt mot ledbesvär

Fiskolja har dessutom visat sig vara effektivt mot ledbesvär och ökar rörligheten. Men för att tillgodose sig dessa effekter så måste man äta stora doser av medicinska omega 3-tillskott. Fiskarter som är rika på omega 3 är bland annat böckling, lax, makrill och strömming. 3 gram fiskolja om dagen är det rekommenderade intaget för maximal hälsa.

Mer info om fiskoljetillskott

Genom att äta kan du ta del av de hälsosamma effekter som omega 3 medför, ett utmärkt komplement till din vardagliga kost. Här är några bra riktlinjer att ha tillhands när du ska använda fiskoljetillskott för att förbättra din vardagshälsa.

 • Leta efter fiskolja från fiskarter som levt i kalla vatten.
 • Bättre näringsvärde i dessa tillskott.
 • Fiskolja är alltid att föredra framför fiskleverolja.
 • Levern fungerar som fiskarna  reningsorgan, och oljan riskerar av den anledningen innehålla föroreningar från vattnet.
 • Kapslar med fiskoljetillskott  härsknar lätt.
 • De bör därför innehålla en antioxidant.
 • En vanlig sådan som tillsätts är vitamin E.
 • Kapslarna bör förvaras svalt, helst i kylskåp, och väl förslutet. På det sättet säkrar du en längre hållbarhet.

 

Sköt om dig! En vardaglig, kärleksfull och omtänksam vardagskommentar som vi har som valspråk här på skötomdig.se! Här kommer du att kunna få information och tips om kost, träning, medicin, hälsovård och kosmetiska frågor med mera – allt som gör att du verkligen kan sköta om din hälsa: Välkommen!