Använder man cyklar i Stockholm?

Det är ett välkänt faktum att vi människor måste börja förändra vår livsstil för att överhuvudtaget ha någon jord kvar till våra kommande generationer. Vi ser och hör dagligen rapporter från kritiska forskare som hävdar att det som nu pågår – i form av naturkatastrofer, försurning av sjöar och hav samt svält i delar av världen – direkt kan kopplas till hur vår livstil ser ut. Här verkar dock ledande politiker dra öronen åt sig och fortsätta ignorerandet av detta problem och därför måste vi övriga börja jobba mer på gräsrotsnivå. Här menar vi alltså att man kanske börjar använda cyklar snarare än att ta bilen, att kanske spara på el i en större utsträckning och att försöka undvika ett onödigt slösande av vatten. Allt detta måste liksom börja med människors egen vilja och sedan gå upp till stadsnivå där problem kan lösas på ett mer effektivt sätt.

Tar vi här Stockholm som exempel så kan det exempelvis börja med att människor där börjar använda cyklar och kräva att staden börjar tillgodose detta behov. Med detta menar vi att staden blir tvungen att anpassa sig och bygga ut större cykelbanor, kanske förbjuda biltrafik på utvalda vägar samt att dessutom försöka attrahera nya människor att använda cyklar i Stockholm. Kan man exempelvis i Stockholm visa upp nya cykelvägar- och leder, bygga bort den värsta trafiken från bilar och hela tiden få personer att skaffa – och använda cyklar! – så är man en bra bit på väg.

Men – som sagt – man måste börja någonstans och detta steg till förändring börjar alltså hos människan. En enkel sak som att använda cyklar istället för bilar kan i sin tur leda till att en stor stad som Stockholm förändras och tar detta form där – ja, då kommer även andra städer i Sverige att så småningom ta efter och följa exemplet.

Finns det nackdelar med cyklar i Stockholm?

Den enda nackdelen man kan se med att varför man ska använda cyklar istället för att ta bilen i Stockholm ligger i hur staden ser ut rent topografikst. Stockholm är – till skillnad från Köpenhamn och Amsterdam – ingen platt stad utan har många backar som kan verka avskräckande. Det kan alltså vara ett problem att använda cyklar i Stockholm då det ställer en hel del fysiska krav på cyklisterna i fråga och där äldre människor kanske – helt enkelt - inte orkar med detta.

Här måste alltså Stockholm även satsa hårt på kollektivtrafiken i form av bussar och tunnelbana så att alla människor i staden ska kunna känna att det är värt att ställa bilen åt sidan. En satsning på cyklar och kollektivtrafiken är framtidens melodi och Stockholm har här en chans att visa vägen – det gäller bara att våga ta steget.

Visst, man kommer att få höra en hel del gnäll och glåpord från stadens bilfanatiker men detta får man helt enkelt acceptera. Även dessa måste någon gång inse det ohållbara i vårt slit-och-släng-samhälle och kan man bara få några av dem att ta fram sina cyklar så är Stockholm som stad defintivt på rätt köl.

29 Dec 2022

 

Sköt om dig! En vardaglig, kärleksfull och omtänksam vardagskommentar som vi har som valspråk här på skötomdig.se! Här kommer du att kunna få information och tips om kost, träning, medicin, hälsovård och kosmetiska frågor med mera – allt som gör att du verkligen kan sköta om din hälsa: Välkommen!