Vad är grå starr?

Att se sämre anses som en normal del av åldrandet, men även sjukdomstillstånd som drabbar ögonen förekommer främst bland äldre. Så vad är grå starr?

Den vanligaste orsaken till nedsatt syn hos äldre

Grå starr kallas också för katarakt och är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre. Studier visar att femtio procent av befolkningen i åldern 65 – 74 år är drabbade av sjukdomen, och en ökning ända upp till sjuttio procent efter 75 års ålder. Hur lång tid det tar innan synen blir märkbart påverkad varierar mellan några månader och flera år. Grå starr behandlas med en operation där din lins byts ut mot en konstgjord lins.

Mellan 1980 och 2014 ökade antalet patienter som opererades för grå starr kraftigt, nu för tiden är ingreppet landets vanligaste operation i alla kategorier. Synskärpan för opererade har stadigt blivit bättre och patienterna blir yngre och yngre, men man ser ingen markant skillnad i förekomst mellan könen. Man räknar med att ungefär hälften av Sveriges befolkning kommer att behöva opereras för grå starr under sitt liv, ändå behöver inte alla som drabbas av sjukdomen opereras.

sjuksköterska läser journal för äldre dam

Symtom på grå starr

Nedsatt och suddig syn är vanligt hos dig som har grumlig lins på grund av grå starr, men även andra besvär med synen förekommer. Ett exempel på sådana besvär är att du får svårare att se i mörker eller dämpad belysning och kan behöva mer ljus för att se. Andra exempel är att du kan uppfatta konturer och färger som svagare och mer gulbruna i tonen, blir känslig för starkt vitt eller bländande ljus, t.ex. från lysrör, och att du ser dubbla konturer. Blir du känslig för bländande ljus kan bilkörning på natten vara svårt.

Orsaker till grå starr

Grå starr förekommer i alla åldrar, men är klart vanligast hos äldre. Förekomsten ökar kraftigt med stigande ålder men sjukdomen förekommer även hos nyfödda. Hos barn beror den ibland på galaktosemi (som är ett samlingsnamn för ärftliga metabola sjukdomar), hypokalcemi (kalciumbrist), eller Wilsons sjukdom. Både galaktosemi och Wilsons sjukdom är dock sällsynta i Sverige. Även äldre kan drabbas av katarakt på grund av metabola sjukdomar som t.ex. diabetes mellitus. Man kan också få katarakt både av trubbigt våld mot och perforerande skada av ögongloben. Rökning samt UV- och infraröd strålning anses vara riskfaktorer och det finns studier som indikerar att intensiv solexponering skulle kunna leda till grå starr tidigare i livet.

Läs mer på sajten www.ögonläkarestockholm.nu

 

8 Jan 2020

 

Sköt om dig! En vardaglig, kärleksfull och omtänksam vardagskommentar som vi har som valspråk här på skötomdig.se! Här kommer du att kunna få information och tips om kost, träning, medicin, hälsovård och kosmetiska frågor med mera – allt som gör att du verkligen kan sköta om din hälsa: Välkommen!