Vad är ergonomi?

Vad är ergonomi och hur kan detta vara värt att tänka på både i vardagen och på arbetet? Belastningsskador och sjukdomar är förmodligen den största enskilda anledningen till sjukskrivningar i västvärlden. I Sverige så kan - vi som ett bevis på detta - säga att det årligen anmäls ungefär 14.000 belastningsskador och att ett bättre tänk gällande ergonomi skulle kunna minska den siffran radikalt.

Ergonomi är något som omfattar fler aspekter av det vi kallar för arbetsmiljö. Dels så har vi den rent fysiska, dels den mentala och dels också den rent organisatoriska. Samtliga dessa infallsvinklar ska räknas in i tanken om ergonomi. För de allra flesta så är det emellertid det fysiska som först räknas och det som en arbetsgivare tänker på då ergonomi förs på tal.

Vill du också arbeta med ergonomi?

Genom att anpassa jobbet efter människan snarare än det motsatta så kan man också minska arbetsskadorna; att försöka ge de anställda verktyg som minskar repetitivt arbete, monotona rörelser, felaktiga ställningar - under längre tid - och chans att återhämta sig mellan varven är några av de saker som i slutändan ger en bättre arbetsmiljö. Det kan således handla om att - i en kontorsmiljö - se till att stolarna är bra ur ett rent ergonomiskt perspektiv, att borden går att höja- och sänka och att man ska kunna ta en bensträckare vid behov.

Ser man till andra yrken och arbetsplatser så kan varierande arbetsuppgifter minska förslitnings- och belastningsskador. Att exempelvis stå dag ut- och dag in vid ett löpande band kommer obönhörligen att slita på axlar, rygg och ben. Där kan man genom mer varierat arbete få de anställda att må bättre.

Hur mår er arbetsplats?

Ergonomi betyder läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Denna lära slog igenom stort under 60-talet. Det var då man började se samband mellan arbetsmiljö, skador och ohälsa och det var då många företag började agera genom att införskaffa bättre verktyg, mer anpassad utrustning och genom att införa bättre förhållanden i stort. Att exempelvis en spade sett likadan ut genom alla år spelar ingen roll om de som dagligen använder den får samma typ av skada i händerna - från dessa tankesätt utgick man och startade förändringen.

Till en början var detta arbete exkluderat till industrin och till fabriker. Det dröjde emellertid inte särskilt lång tid innan man även såg ett värde i att förändra inom andra branscher - piloter, lokförare och yrkeschaufförer fick ungefär samma skador och här kunde man begränsa dessa genom bättre stolar och annorlunda placering av instrumentbrädor. I början av 90-talet så började ergonomi synas även på kontor och detta i samband med ökningen av datoranvändandet.

Idag så är det en självklarhet och en viktig del för alla företag: de anställda mår bättre och presterar på en högre nivå om de slipper ha ont som en följd av det värv de dagligen utför. Jämför man kostnaden för en ergonomisk uppdatering och en tydligare tanke på att minska belastning för de anställda mot kostnaden för sjukskrivningar så handlar det dessutom om en ren och skär investering.

Det finns fortfarande brister i Sverige

Många yrkesgrupper ser fortfarande stora problem med belastnings- och förslitningsskador. Det är annars lätt att slå sig för bröstet för många arbetsgivare då man talar om ergonomi: På vår arbetsplats så löper ingen risk att skadas, vi har hjälpmedel, utrustning och genomtänkta lösningar för att förhindra detta. Vissa har det definitivt - andra inte. Något som tyvärr visat sig vara en fråga mellan manliga och kvinnliga yrken.

Det är fler kvinnor som drabbas av skador som en följd av arbete än män, något som inte beror på en underlägsen fysik utan på en sämre ergonomi. Ser man till vårdyrken så drabbas många kvinnor hårt av tunga lyft, av repetitiva rörelser och av - kanske framförallt - stress.

Stress är något som ofta glöms bort då man talar om ergonomi och arbetsmiljö. Stress är ett folkhälsoproblem och att som arbetsgivare hela tiden pressa de anställda mot den yttersta gränsen kan leda till stora besvär, skador och att folk blir utbrända. Det är en fråga som kommer att bli än mer aktuell: hur kan vi minska stress på arbetet?

Motion och träning är en viktig del av ergonomi

Företag som tar frågan om ergonomi på allvar har mycket att vinna. En del i detta handlar om att förebygga skador genom träning och motion. Många företag avsätter tid och uppmuntrar de anställda att träna under arbetstiden; detta då de vet att den åtgärden leder till att skaderisken minskas. Man kan även se vissa företag som arbetar med belöningar i samband med träning. Bra idéer som kan implementeras i många andra branscher.

Till syvende och sist dock: Vill man ha en god arbetsmiljö så ska man se människan i första hand. Anpassa jobbet efter varje individ och ge varje individ de hjälpmedel som krävs för att jobbet ska kunna ske utan problem. Vi är alla olika och det måste man utgå ifrån om man talar om ergonomi på en arbetsplats. 

Lästips om du funderar på att utbilda dig till ergonom: https://www.ergonomiutbildning.nu.

30 Sep 2019

 

Sköt om dig! En vardaglig, kärleksfull och omtänksam vardagskommentar som vi har som valspråk här på skötomdig.se! Här kommer du att kunna få information och tips om kost, träning, medicin, hälsovård och kosmetiska frågor med mera – allt som gör att du verkligen kan sköta om din hälsa: Välkommen!