Stöd och omsorg i hemmet

Hur gör man när man behöver stöd och hjälp i sitt hem på grund av ålder eller kroniska besvär? Vart ska man vända sig, vilken hjälp kan man få och finns det några begränsningar tidsmässigt?

Om man känner att man har svårt att klara sin vardag och man inte vill flytta till ett vård- eller ålderdomshem, så finns det möjlighet att få stor hjälp så man kan få bo kvar i sitt hem istället. Man ska i så fall vända sig till sin kommun som har i uppdrag att bistå sina invånare med den hjälp som krävs för att man ska kunna bo kvar hemma. Stödet som finns är uppdelat i två delar som handlar om hemsjukvård och hemhjälp. De två samarbetar för att ge vårdtagaren bästa möjliga hjälp, men det är viktigt att de två inte blandas ihop då det antingen rör sig vård eller om omsorg. Om man väl blivit beviljad så brukar det beslutet inte ändras, om det inte handlar om ett plötsligt tillfrisknande, att man flyttar ihop med någon eller flyttar till ett vård- eller ålderdomshem.

Vilken slags hjälp man kan få

Den hjälp man kan få i sitt hem beror på vilka behov man har och också vilken utsträckning som kommunen anser att man behöver vård. En bedömning sker efter den sökandes hälsa och förmåga, för att på det viset kunna ge hjälpen till de som behöver den mest. Personal som utför hemtjänst kan i vissa fall bli delegerade av en läkare att utföra vissa medicinska insatser som till exempel skötsel av kateter, överlämning av medicin, sondmatning och lindning av ben. Men vanligast är att man hjälper till med städning, inköp och personlig hygien. Man kanske också följer med på läkarbesök eller lagar mat. Alla de där små vardagssysslorna som kan bli svåra att hantera om man har någon typ begränsning i sin rörelseapparat.

Vem som utför tjänsten

Om man blir beviljad hemtjänst så kan man själv välja om man vill få tjänsten utförd av kommunens personal eller av ett privat bolag. Vi rekommenderar hemtjänst i Enskede. Kostnaderna för de båda alternativen är densamma och därför är det bara att välja vilken man tycker känns mest passande att anlita. De som arbetar inom hemtjänsten har ofta en utbildning som vårdbiträden eller något liknande inom vården. Men man kan också bli anställd om man har erfarenhet eller personlig lämplighet som passar för arbetsuppgifterna inom hemtjänstens fält.

24 Feb 2020

 

Sköt om dig! En vardaglig, kärleksfull och omtänksam vardagskommentar som vi har som valspråk här på skötomdig.se! Här kommer du att kunna få information och tips om kost, träning, medicin, hälsovård och kosmetiska frågor med mera – allt som gör att du verkligen kan sköta om din hälsa: Välkommen!