Få den hjälp du behöver

Att leva ditt liv på samma villkor som alla andra, borde vara en självklarhet för alla. Att få hjälp med dina behov efter dina förutsättningar, är en självklar rättighet för varje individ.

Finns det en varaktig och omfattande funktionsnedsättning som påverkar ditt liv, kan du ha rätt att få personlig assistans. Att ha en personlig assistans betyder att det är en eller flera personer som hjälper dig med ditt vardagsliv. Behoven av en assistans kan vara väldigt varierande beroende på personen som söker. Det kan vara allt från grundläggande behov som att andas och kunna kommunicera, till att få hjälp med den personliga hygienen eller andra behov som finns i vardagen. Det som är viktigt är att assistansen är utformad för just dig.

Äldre händer

Bra att veta innan man ansöker

När man ansöker om personlig assistans så är det viktigt att man är yngre än 65 år, är man äldre så är det äldreomsorgen som är ansvarig. Har man blivit beviljad assistans innan 65 års ålder får man behålla den om personen i fråga inte bor på sjukhus, äldreboende eller gruppboende. När det gäller barns rätt till assistans ska man också ta hänsyn till vad som faller inom föräldraansvaret. Viktigt att veta är också att brukaren, efter ålder och mognad, får framföra sin åsikt och ta emot relevant information som handlar om personen ifråga. Behovet av mer omvårdnad och tillsyn bör ligga till grund för bedömningen av assistanstimmar. Det är bra att tänka på att ditt hem är personalens arbetsplats. Behöver du till exempel hjälp med matlagning är det under ditt ansvar att det finns fungerande spis, kastruller och annat som hör matlagningen till. Hur många assistanstimmar man får är individuellt, men man ska också ta hänsyn om behovet är väldigt integritetskänsligt eller kanske kräver en viss kompetens hos assistenten.

Hur ansöker man om assistans?

Finns det ett grundläggande assistansbehov på mindre än 20 timmar per vecka så ansöker man hos sin kommun. Kommunen ska erbjuda personlig assistans i enlighet med LSS, det vill säga lagen om stöd och service. Behöver man mer än 20 timmar per vecka då ansöker man assistansersättning från Försäkringskassan, i enlighet med lagen socialförsäkringsbalken. Det finns olika assistansutövare och man bestämmer själv vad som fungerar bäst. Exempelvis kan man vara arbetsgivare och i egen regi anställa sina egna assistenter, eller så har man assistenter via kommunen, ett kooperativ eller ett assistansföretag. Vi rekommenderar denna sida: https://adelaomsorg.se

5 Apr 2020

 

Sköt om dig! En vardaglig, kärleksfull och omtänksam vardagskommentar som vi har som valspråk här på skötomdig.se! Här kommer du att kunna få information och tips om kost, träning, medicin, hälsovård och kosmetiska frågor med mera – allt som gör att du verkligen kan sköta om din hälsa: Välkommen!